Privacy statement

De Groenlose Tennisclub is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy statement heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop De Groenlose Tennisclub persoonsgegevens verwerkt van leden gebruikers van bezoekers van onze website. Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Dit geldt ook voor de ontvangers van de GTC-nieuwsbrief. Hierbij houdt De Groenlose Tennisclub zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

GTC
Oude Winterswijkseweg 45
7141 DE Groenlo
(0544) 46 41 42
info@groenlosetennisclub.nl
KNLTB nr. 14209

Actuele baanbezetting