Statuten

Sinds 2013 zijn de volgende statuten en huishoudelijk reglement van kracht.

Statuten

Huishoudelijk reglement

GTC
Oude Winterswijkseweg 45
7141 DE Groenlo
(0544) 46 41 42
info@groenlosetennisclub.nl
KNLTB nr. 14209

Actuele baanbezetting