Lidmaatschap

Ledenadministratie
Anita Bennink
Garstenveld 57
7141 NE Groenlo
06 – 22 30 81 45
Ledenadministratie@groenlosetennisclub.nl

Aanmelden
Aanmelden is uitsluitend mogelijk door een aanmeldformulier in te vullen op  deze site. We hebben een pasfoto van je nodig voor op de KNLTB-pas. Deze pas heb je nodig om de banen af te hangen, de verlichting te schakelen en om mee te spelen aan toernooien en competities. Voor het aanmelden voor trainingen en activiteiten moet u zich apart aanmelden. Kijk hiervoor op de pagina’s senioren , junioren of starters.

Contributie 2021
– Senioren (vanaf 18 jaar) € 102,50
Groen en Geel jeugd € 59,00
– Rood en Oranje jeugd € 45,00
– Studenten € 65,00
– Niet spelende leden € 24,00

Niet spelende leden
Niet spelende leden zijn leden leden die geen speelrecht op de banen hebben.

Studenten
Studentenleden zijn die seniorleden jonger dan 26 jaar, die dagonderwijs volgen. Dit ongeacht het schooltype. Zij dienen dit voor 1 januari van het komende seizoen bekend te hebben gemaakt door middel van overlegging van een bewijs van inschrijving. Studentenleden betalen het studententarief.

Introducés
Leden kunnen spelen met een introducé op de baan. De kosten hiervan zijn 5 euro per dag. Iemand mag maximaal 3x per seizoen als introducé op het park spelen.
Jeugdleden van omliggende bij de KNLTB aangesloten verenigingen behoeven geen bijdrage te betalen.

Pasfoto’s

Deze kunnen worden aangeleverd bij de ledenadministratie .

Tijdelijke speelpasjes
Het kan door diverse omstandigheden gebeuren dat men een noodpasje nodig heeft. Een noodpasje kun je vragen aan het personeel in het clubgebouw. Noodpasjes gelden ook voor nieuwe leden die nog geen pasje hebben ontvangen.

Wijzigen persoonsgegevens
Wijzigingen van persoonsgegevens graag per email of brief door geven aan ledenadministratie

Afmelden
Afmelden is uitsluitend mogelijk door een afmeldformulier voor 1 december van het lopende seizoen in te leveren bij de ledenadministratie. Indien de afmelding niet voor die datum ontvangen is, wordt er contributie voor het komende kalenderjaar in rekening gebracht.

GTC
Oude Winterswijkseweg 45
7141 DE Groenlo
(0544) 46 41 42
info@groenlosetennisclub.nl
KNLTB nr. 14209

Actuele baanbezetting