Historie

Het ontstaan van de GTC
Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw was tennis nog geen sport voor Jan en alleman. Integendeel, het was toen nog echt een elitesport. Door de snelle toename van de welvaart plus de veranderende normen en gewoonten raakte tennis na die tijd ook in zwang bij een groter publiek. 

Deze ontwikkeling was ook in Groenlo zichtbaar. Hier waren in de jaren zestig slechts twee tennisbanen: in de huidige woonwijk aan de Eibergseweg lag een tennisbaan, net achter het toenmalige horecabedrijf van Zwarte Jan. Die baan daar werd ‘de Doktersbaan’ genoemd omdat er vooral huisartsen en daaraan gelijkwaardige beroepsgroepen tennisten. 
De tweede tennisbaan lag achter de toen nog bestaande steenfabriek, vlakbij de plek waar ooit het bedrijf Lee Cooper stond.

Vanaf de jaren ‘60 ontwikkelde ook het tennis in Groenlo zich gestaag en ontstond de noodzaak tot het oprichten van een tennisclub. Dat gebeurde op 3 juni 1970 toen de Groenlose Tennis Club (G.T.C.) het levenslicht zag.
Aanvankelijk maakte de GTC gebruik van drie banen op sportcomplex Den Elshof. De groei van de vereniging maakte uitbreiding noodzakelijk. Die kreeg de GTC in 1988 met tennispark ‘De Bleeck’, waar de club tot 2010 haar thuisbasis had. Sinds die tijd is de GTC actief op tenniscomplex ‘De Blanckenborg’ bij Marveld Recreatie.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan is er een jubileumboek uitgebracht. Download hier de PDF.

Inmiddels bestaat de club alweer 50 jaar.

 

            GTC-Jubileumboek

GTC
Oude Winterswijkseweg 45
7141 DE Groenlo
(0544) 46 41 42
info@groenlosetennisclub.nl
KNLTB nr. 14209

Actuele baanbezetting